Docenten onderwijs

Forte biedt naast privé muzieklessen ook haar muziekonderwijs aan binnen het reguliere basisonderwijs. Het is onze overtuiging dat muziek hoort binnen het basispakket van onderwijs omdat het maken en ervaren van muziek zo'n positieve uitwerking heeft op de ontwikkeling van kinderen. Inmiddels geeft Forte structureel les onder schooltijd op een zestal scholen in onze regio. Wij hopen/verwachten dat dit in volgende seizoenen meer zal zijn. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar aanbieden dankzij onze enthousiaste, kundige muziekdocenten.