MC Forte Kunst- en Cultuurlessen

Elke basisschool in Molenlanden heeft vanuit de regeling Combinatiefunctie recht op 4 series (meestal meerweeks) van kunst- en cultuurlessen door een bevoegde docent via MC Forte. Deze lessen (voorzien van lesplan en -doel) sluiten aan bij de leeftijdsgroep en kunnen veelal aangepast worden aan actuele thema’s thema’s binnen de op school gebruikte lesmethode. De lessen vinden plaats onder schooltijd, met een complete groep. De leerkracht van de klas is hierbij aanwezig om te assisteren en geïnspireerd te worden.

Scholen kunnen bij het kiezen van de 4 workshops ook kiezen voor een mix van bv. 3 Kunst- en Cultuurlessen èn 1 buitenschoolse Creaworkshop.