Van juffen-/meesterdag tot jubileum

MC Forte en haar cultuurcoaches zetten hun netwerk in om voor, de juffen-/meesterdag, opening van de Kinderboekenweek, het jubileum of het afscheid van een collega een leuke en leerzame dag te maken voor de klas of school en neemt daarbij een team of commissie veel werk uit handen.

Denk hierbij aan een schoolbreed workshop-circuit of een dans-/theater-/muziekvoorstelling voor (of met) de leerlingen.

Betaald uit gelden van de school (NPO- of werdrukgelden) of, wanneer passend, (deels) vanuit CMK-gelden.