Privacy statement

In april 2016 stemde het Europees parlement in met nieuwe wetgeving omtrent privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet vervangt nationale privacywetgeving van EU-landen; in Nederland was dit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook verenigingen en stichtingen moeten sinds 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe regels. MC Forte is wettelijk verplicht om op een veilige manier om te gaan met de gegevens van haar leerlingen en docenten.

Voor ons betekent dit dat wij vanaf nu werken met een privacyreglement. Hierin beschrijven wij hoe we omgaan met persoonsgegevens, welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat uw rechten als ouders / leerling zijn.

Als u vragen hebt met betrekking tot de privacy dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.