Kunst & Cultuur ML

Cultuureducatie maakt onderwijs levendig en concreet. Het inspireert, activeert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Cultuureducatie prikkelt het kritisch denkvermogen en is een onmisbare schakel in de vorming van identiteit. Door cultuuronderwijs leer je jezelf, de ander en de wereld beter kennen. En niet onbelangrijk; het brengt plezier en ontspanning.
Cultuureducatie wordt in de praktijk gehanteerd als verzamelbegrip voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. Daarbij wordt literatuureducatie soms apart vermeld.

Wat kan MC Forte betekenen?

MC Forte werkt samen met de scholen met als doel zowel binnen- als buitenschools een uitgebreid cultureel programma samen te stellen.
Onze taak is een makelaar te zijn tussen diverse culturele partijen en de vraag van de scholen.
De cultuurcoaches van MC Forte adviseren vanuit hun kennis over cultuureducatie en bieden waar nodig hulp bij de uitvoering. Ze ontwikkelen nieuwe producten of diensten en helpen met het optimaliseren van bestaand aanbod. Daarnaast nemen ze werk uit handen door coördinerende taken uit te voeren in het organiseren van educatieve activiteiten en het maken van een planning. De cultuurcoaches hebben ook zicht op subsidiemogelijkheden, vragen subsidie aan of helpen anderen bij het doen van een aanvraag.

Wil je meer informatie over cultuuronderwijs en wat de mogelijkheden zijn?

Neem dan contact op met:

Cintha de Vreede, programmamanager cultuur, projectleider cultuurvisie Molenlanden, cultuurcoach cintha@mcforte.nl

Willeke van Rooijen, cultuurcoach & projectcoördinator
willeke@mcforte.nl