Subsidie voor muziekles

Muziekschool Forte heeft als doel om muziekonderwijs of het bespelen van een instrument voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken. Dit onderwijs is echter niet gratis. Soms komt het voor dat kinderen graag muziekonderwijs willen volgen, maar dat hun ouders deze kosten niet kunnen betalen. Hiervoor biedt de ‘Stichting Leergeld’ mogelijk een oplossing. Indien je ouder of verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, dat vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kan doen met zijn/haar leeftijdgenootjes, en je gezinsinkomen aantoonbaar lager ligt dan 120% van het sociaal minimum, dan kan de stichting leergeld wellicht iets voor je kind betekenen.

Muziekonderwijs (cultuuronderwijs) is een van de doelen waar deze stichting een bijdrage aan kan leveren.

Voor meer informatie kijk je op:
www.leergeld.nl

Als je denkt in aanmerking te komen voor deze voorziening en van deze gelegenheid gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen:

Voor Molenlanden
Stichting Leergeld Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Postbus 501
4200 AB Gorinchem

www.leergeldav.nl
0183-764 707 (di en wo van 10 tot 12 uur)
info@leergeldav.nl

Voor Alblasserdam
Stichting Leergeld Drechtsteden
Postbus 8001
3301 CA Dordrecht

www.leergelddrechtsteden.nl
078-612 3119 (ma t/m vrij 9-12 uur en 14-16 uur)
info@leergelddrechtsteden.nl