Examens

Als muziekcentrum biedt Forte ook muziekexamens aan. Deze examens worden afgenomen op het traditionele A, B, C en D niveau. De manier waarop dit gebeurt is echter niet zo traditioneel. In tegenstelling tot hoe dit in het verleden veelal gebeurde worden de theorie- en praktijkexamens in principe op dezelfde dag afgenomen (uitzonderingen daargelaten). Verder zijn de praktijkexamens bij Forte sinds 2017 openbaar.

Openbare praktijkexamens

In tegenstelling tot wat gangbaar was heeft Forte in 2017 de stap gezet om praktijkexamens openbaar te organiseren. Het geeft de examens een nieuwe dimensie. Leerlingen kunnen elkaars optredens bekijken (en delen), maar belangrijker nog... Leerlingen oefenen weken, soms zelfs maanden, om een bepaald stuk tot in perfectie uit te voeren en wanneer ze dit dan uiteindelijk gaan uitvoeren dan is dit een hele prestatie waar zij absoluut trots op mogen zijn. Verder hopen we de examens, doordat de kandidaat niet meer achter gesloten deuren alleen voor twee examniatoren hoeft te spelen, minder zwaar te maken. De beoordeling blijft hetzelfde, maar het voelt positiever. Meer als een opvoering en dat is tenslotte waarom veel leerlingen beginnen met het spelen van een instrument. Om uiteindelijk hun muziek voor anderen te kunnen spelen. 

Deze examens "nieuwe stijl" werden in 2017 zowel door de ouders, de kandidaten als de examinatoren erg gewaardeerd. Ook zijn ze voor Forte erg goed bevallen en dus zullen we deze manier van examineren voortzetten.

Theorielessen

In februari 2018 zal er weer een reeks klassikale theorielessen starten. Deze lessen, gegeven door onze docent Bob van Haaren, zijn zo ingericht dat ze alle leerstof voor het theorieexamen in detail behandelen. Zodoende kunnen leerlingen klassikaal direct vragen stellen wanneer zij iets niet snappen en hoeven zij dit niet zelf uit te vogelen of aan hun praktijkdocent te vragen, waardoor het ten koste zou kunnen gaan van hun instrumentale lessen. De theorielessen reeks wordt afgesloten met een proef examen zodat de leerlingen goed voorbereid zijn en zelf goed weten waar ze thuis nog even hun extra aandacht aan moeten geven. Meer informatie over wanneer deze theorielessen starten zullen binnenkort hier beschikbaar zijn en worden ook door de praktijkdocenten zelf doorgegeven wanneer een leerling aangeeft examen te willen doen.

Eerstvolgende examens

De komende examens zullen plaatsvinden in mei / juni van 2018. De exacte data worden later op deze plek en via de praktijkdocenten bekend gemaakt.