Toetsinstrumenten

Onder toetsinstrumenten worden muziekinstrumenten verstaan die bespeeld worden met behulp van een klavier zoals bij de piano. Een klavier zoals hier bedoeld bestaat meestal uit 7 witte en 5 zwarte toetsen per octaaf.

Voorbeelden van toetsinstrumenten zijn (elektrische) piano en orgel.