Spoorzoekers (erfgoedleerlijn)


Deze modelboerderijen zetten de kinderen zelf in elkaar bij het circuit rondom 'Boerderijen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden'.

Met de erfgoedleerlijn Spoorzoekers leren kinderen vanaf groep 1 hoe hun omgeving eruit ziet én zag in familieverbanden, in voorwerpen, in de vergelijking van toen met nu, in gebouwen en landschap en natuurlijk feesten en gewoonten. Dat begint klein om de hoek van de schooldeur en dat waaiert langzamerhand uit tot op en over de grenzen van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Bekijk het complete lesplan van Spoorzoekers

De gehele leerlijn met lesbeschrijvingen, bijlagen, werkbladen en antwoordbladen is terug te vinden in een digitale lesomgeving. In de website zit ook een lesmodus, zodat je afbeeldingen en dergelijke op het digibord kunt laten zien.

Boek nu Spoorzoekers en ontvang tot wel 100% korting!

BOEK BASISAANBOD SPOORZOEKERS 2023

Bij onze cultuurcoachgesprekken kondigden we het al aan – in 2023 kun je tot 100 % korting ontvangen op uitstapjes, leskisten en kunstvakdocenten bij de lessen van Spoorzoekers. Vanaf nu tot 1 januari 2023 kun je boeken voor januari t/m juli 2023. Vanaf 1 april t/m 31 mei kun je boeken voor augustus t/m december 2023.

HOE WERKT HET?

Lessenseries bekijken
Bekijk de flyer met het basisaanbod voor 2023 van Spoorzoekers.
Dit zijn allemaal lessenseries, waarbij je erop uitgaat, een leskist ontvangt en/of een gastdocent in de klas. De lessen kun je bekijken in de digitale lesomgeving van Spoorzoekers. Op de flyer vind je de gebruikersnaam en het wachtwoord. Als je op de titel van de lessenserie klikt, ga je er rechtstreeks naartoe.

Lessenserie aanvragen
Onderaan de flyer vind je een button, waarmee de leerkracht de groep kan aanmelden voor een lessenserie. (In de website vind je deze button ook.) Je kunt meerdere groepen tegelijk voor dezelfde lessenserie opgeven. Je moet wel per lessenserie een aanmeldformulier invullen. Na aanmelding ontvangt de leerkracht een kopie van het ingevulde formulier. Vraag de leerkracht deze naar jou door te sturen, zodat je overzicht hebt wie wat geboekt heeft.

Hoe werkt de korting?

Bij aanmelding voor 4 of meer verschillende lessenseries per school worden de kosten geheel vergoed.
Bij aanmelding voor 3 lessenseries per school wordt 75% vergoed.
Bij aanmelding voor 2 lessenseries per school wordt 50% vergoed.
Bij aanmelding voor 1 lessenserie per school wordt 25 % vergoed.

Onder de kosten verstaan we toegangskosten, vergoeding voor vakdocenten en vergoeding en transport van leskisten. Vervoers- en materiaalkosten zijn niet inbegrepen.

Hoe en wanneer wordt de korting berekend?
MC Forte betaalt alle facturen. Aan het eind van 2023 stellen we vast hoeveel korting de school krijgt. Je ontvangt dan een e-mail met het overzicht van de aangevraagde lessenseries en een factuur, tenzij de korting 100% bedraagt.
We sturen halverwege de aanmeldperiodes en aan het eind daarvan een overzicht van wat er aangevraagd is.

Kun je tussen de aanmeldperiodes ook korting ontvangen?
Alleen als je al op 75 % korting zit, is dit mogelijk of als een groep toegevoegd wordt aan een lessenserie, die al geboekt is.

Hoe werkt het na aanmelding?
Bij lessenseries met een bezoek wordt de datum van het bezoek rechtstreeks afgestemd door de bezoeklocatie met de leerkracht. MC Forte ontvangt hiervan een bevestiging. Leskisten en vakdocenten stemt MC Forte af met de leerkracht.

Heb je nog vragen?

Stel ze gerust door ons te mailen of te bellen!

Vragen?

Bel of mail Cintha de Vreede, cintha@mcforte.nl of Willeke van Rooijen, willeke@mcforte.nl