Peter Plaisier

Als één van de drie oprichters van Muziekcentrum Forte is Peter nauw betrokken bij de stichting. Met zijn uitgebreide ervaring als manager in het bedrijfsleven is hij de aangewezen persoon om de grote projecten en onderhandelingen met gemeenten en onderwijsinstellingen op zich te nemen. Hij is van mening dat het belangrijk is om betrokken te zijn bij de samenleving en je steentje bij te dragen. Zodoende zit hij zelf in een aantal verschillende besturen naast zijn werk. Als amateur muzikant vond Peter het belangrijk dat muziekonderwijs beschikbaar moest zijn voor iedereen in de gemeenschap. Dat was de hoofdreden om Muziekcentrum Forte te starten toen door het wegvallen van kunstcentrum TOON uit Gorinchem veel leerlingen dreigden de mogelijkheid tot het volgen van muziekles te verliezen.