Corona protocol bij de muzieklessen vanaf september 2020

Het nieuwe lesseizoen beginnen we met vrijwel dezelfde maatregelen als waarmee we voor de zomer weer onze 1 op 1 muzieklessen mochten hervatten. Daartoe hebben we destijds een protocol opgesteld. Daar is slechts een kleine wijziging op gekomen, namelijk dat quarantaine van 14 naar 10 dagen is gegaan. Verder is het protocol hetzelfde gebleven. Het protocol is hier te downloaden:

In principe gaan de lessen weer plaatsvinden zoals dat eerder het geval was. Ook de kleinere lesruimtes hebben we nu anders ingedeeld waardoor vrijwel alle lessen daar weer volgens de richtlijnen gegeven kunnen worden. Leerlingen krijgen van hun docent te horen waar de lessen zullen plaatsvinden.

Update 13 oktober:

Aanvullend op de protocollen gelden de volgende extra regels / beperkingen:

  • In lijn met de wens en verwachting dat mondkapjes op termijn verplicht zullen worden gesteld in openbare binnenruimtes willen we jullie allemaal (zowel docenten als leerlingen) verzoeken om mondkapjes te dragen wanneer jullie je in de gebouwen verplaatsen van en naar het leslokaal.
  • Groepslessen en -repetities en dus ook kleine opvoeringen zijn helaas tot nader order niet meer toegestaan. Dit is in verband met de landelijke regel van maximaal 4 personen per groep in zowel binnen- als buitenruimtes.