Corona-update: 1 op 1 muzieklessen mogen weer plaatsvinden per 2 juni 2020

Lange tijd is er onduidelijkheid geweest omtrent het al dan niet les mogen geven. Ondanks dat het vanuit de landelijke overheid en organen al min of meer toegezegd was, bleef de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, ondanks verschillende pogingen van onze kant om ze op andere gedachten te brengen, voet bij stuk houden en was het niet toegestaan.

Gelukkig hebben we nu eindelijk de toezegging gekregen om de 1 op 1 lessen weer te laten vervolgen. Uiteraard mag dit alleen maar als we ons daarmee aan de RIVM richtlijnen houden. Daartoe hebben we een protocol opgesteld. Het protocol is hier te downloaden:

In principe gaan de lessen weer plaatsvinden zoals dat eerder het geval was.

LET OP: Groepslessen in welke vorm dan ook zijn nog niet toegestaan. Hier zullen wij in de komende tijd apart per activiteit afspraken over proberen te maken.