Forte beleid inzake Corona-virus: muzieklessen enkel nog digitaal (t/m 20 mei)

In tegenstelling tot wat we enkele dagen geleden communiceerden zullen ook onze workshope en privé 1 op 1 lessen niet meer plaatsvinden. Als (muziek)school zagen we ons genoodzaakt mee te gaan in de richtlijnen die het RIVM bekend heeft gemaakt.

Muziekles gaat wel digitaal door!

Wel bieden al onze docenten in de plaats van de reguliere privé muzieklessen digitale lessen aan. Aangezien het de eerste keer is dat we ons als muziekschool in een dergelijke situatie bevinden brengt dit feit wat opstartproblemen met zich mee, want ook voor veel van onze docenten is dit een nieuwe ervaring. We vragen de leerlingen (en ouders) dan ook begrip te hebben voor deze situatie, maar we zijn er van overtuigd dat onze docenten alles in het werk stellen om alsnog een zo goed mogelijke muziekles aan te bieden.

De eerste reacties die we hebben ontvangen op de digitale muzieklessen van zowel docenten als leerlingen zijn positief, dus we hebben er alle vertrouwen in.

De docenten zullen zelf contact met de leerlingen opnemen over hoe de digitale lessen opgezet zullen worden. Mochten er dingen onduidelijk zijn, neem dan contact op met je docent.

Verder gelden nu de volgende regelingen:

  • Alle Forte evenementen gaan tot nader order niet door.
  • Ook alle geplande (school)workshops gaan niet meer door. Ook workshops die al bezig waren, waar nog lessen op de planning stonden vervallen.
  • Privé muzieklessen blijven doorgaan, maar slecht op een online digitale manier, zie bovenstaand.

LET OP:
Dit beleid is in ieder geval van kracht t/m 20 mei. Bij belangrijke nieuwe informatie, zullen we jullie opnieuw op de hoogte stellen.