Pim Hoebink

Muziekdocent

Pim is afgestudeerd docent muziek aan het conservatorium te Rotterdam. Hij heeft verschillende instrumenten leren bespelen waaronder piano en gitaar, maar zijn passie ligt bij het zingen met groepen kinderen. Op het conservatorium heeft hij vooral Jazz gestudeerd, maar sinds een jaar verdiept hij zich meer in de klassieke muziek. Momenteel studeert hij aan het conservatorium in Den Haag om kennis te vergaren die de muziek nog dichter bij de kinderen brengt.