Impulsregeling Muziek

Cultuureducatie met Kwaliteit

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

Muziek- en Cultuurcentrum Forte heeft ruime ervaring in de aanvragen en invulling van deze subsidie. De drie kerndoelen van de impulsregeling muziek kunnen wij met ons ervaren team bereiken.

Structureel wekelijks muziekonderwijs in de klas

Het is van belang dat muziek en cultuur weer een vast gegeven worden in het basisonderwijs. Stichting Leerplanontwikkeling heeft duidelijke doelen gesteld en vertaald in kerncompetenties op het gebied van muziekonderwijs. Op deze basis maakt Muziek- en Cultuurcentrum Forte voor uw school een passend aanbod, waarbij eigen inbreng en inzet van docenten goed wordt gecombineerd met vakdocenten waar nodig.

Deskundigheidsbevordering van de groepsleerkracht

Het is helaas niet meer vanzelfsprekend dat iedere groepsleerkracht voldoende capaciteiten heeft om muziek op een effectieve en leuke manier te onderwijzen. Met de drukte in het onderwijs en de onvoldoende aandacht op de vooropleidingen, is er vaak een vakdocent nodig om dit weer voldoende onder de aandacht te brengen.

Naast de vakdocent in de klas, die de groepsleerkracht weer voldoende kan ondersteunen om zelf aan de slag te gaan met muziek, zijn er ook volop mogelijkheden om docenten praktische vaardigheden aan te leren om muziekonderwijs te geven. Te denken valt aan een cursus intern cultuurcoordinator. Maar ook laagdrempeliger kan het e.e.a. mogelijk zijn, denk hierbij aan zangworkshops voor groepsleerkrachten of het aanleren van een instrument.

Koppeling van muziekonderwijs en naschoolsaanbod

De verdieping in instrumenten en het ontdekken van verschillende stijlen muziek, kan prima worden vormgegeven in een naschools aanbod. Zo kan de leerling zich ontwikkelen op een vlak dat ze interesseert. Op deze manier ontstaat een nog grotere kennismaken met muziek en wordt de cultuurontwikkeling binnen de school ruimte gegeven.