Over Forte

Muziekcentrum Forte is op 25 februari 2013 opgericht. Het muziekcentrum is zo breed mogelijk ingericht met als doel dat alle gangbare instrumenten te bespelen zijn bij Forte. Op de pagina instrumenten treft u alle instrumenten waarvoor wij momenteel lessen aanbieden. Desalniettemin is het mogelijk dat u een instrument mist waarop u graag les zou krijgen. Laat dit aan ons weten, dan gaan wij voor u op zoek naar een docent!

Lessen in het basisonderwijs

Sinds 2015 is Forte ook op basisscholen te vinden met een eigen buitenschools aanbod. Waar dit begon met hier en daar een cursus wordt er in 2016 een uitgebreid aanbod aan buitenschoolse cursussen en workshops aangeboden.

Daarnaast is Forte sinds 2016 de vaste aanbieder van wekelijkse muzieklessen binnen het curriculum van een zestal basisscholen binnen Molenwaard en in overleg met een aantal andere basisscholen om dit in de toekomst verder uit te breiden.

Dat betekent dat alle leerlingen van de betreffende basisscholen (twee)wekelijks een les in hun eigen klas krijgen van een van de docenten 'muziek' die voor Forte werkzaam zijn. Zodoende wordt muziek voor deze kinderen weer een vast gegeven binnen hun ontwikkeling. Iets waarvan inmiddels ruim bewezen is dat het veel positieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de hersenen op allerlei vlakken.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten die Muziekcentrum Forte aanbiedt zijn onze algemene voorwaarde van toepassing. U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden.